Алимент: өлчөмү жана шкаласы эсептөөКатары эсептеп суммасын алимент жардамы менен шкаласын жана торчонун, Юстиция министрлиги