Бардык билүүгө, айдоочулук күбөлүгү — Сайтында, Айдоочулук күбөлүгүАйдоочулук укук-бул титул коопсуз тастыктаган айдоочунун айдоо анын ээсинин көрсөтүү менен мүмкүн болуучу шарттарды жана чектөөлөрдү. Ал макулдашылды бир нече европалык директиваларды көмөк көрсөтүү максатында эркин жүрүүсүнө ташуу адамдардын мейкиндигинде жамааттар. Директива 2006 126EC жыйырма-декабры 2006-жылдын түзүлгөн уникалдуу форматы, карайт борбордоштурулган даярдоого жана аяктайт шайкештик коддорунун макулдашылган жана шарттарын аныктоону.

Анын форматы болуп бирдейлештирилген бардык мүчө-Мамлекеттер үчүн европа шериктештигинин. Европа Директива жылдын жыйырма 2006-жылдын декабрь (2006-126EC), деп аталуучу»3-го директива’ жөнүндө айдоочулук укугунан киргизет жаңы категориядагы айдоочунун күбөлүгү.

Бул жоболор колдонулат европа Биримдиги менен он-тогуз-январь, 2013-жыл

Жаңы айдоочулук күбөлүгү жарактуу, он беш жыл аралыгында үчүн ээлерине категориядагы а жана B (эки дөңгөлөктүн жана жеңил автомобиль). Менен он алты 2013-жылдын сентябрынан, айдоочулук күбөлүгү жана ашык эмес жүргүзүлөт префектуре түрүндө триптиха катуу переплете, бирок борбордоштурулган жана защищенное Imprimerie Nationale, көзөмөлү астында МУРАШЕЙ