Грамматика: Анда, эмне, булУзнайте бардык жөнүндө Грамматике Англис тили: убакыт жана невербальными, прилагательные жана наречия, шарттуу сунуштарды, модальные глаголы

эки мисал жогору), ал жерде жок вопросительного белгини