Жиберүү администрациялык Иштер — Исламдын Уюштуруу маселелери боюнча Билим берүү, Илим жана Маданият (ИСЕСКОБагыт административдик Иштер-бул түзүлүш, тапшырылган үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылсын нарын Филиалы ИСЕСКО карата администрациялык деңгээлде мобилизуя бардык зарыл болгон каражаттар ушул максат үчүн

Багыт администрациялык Иштер өзүнө төмөнкүдөй Бөлүмдөр:-Бөлүмү менен адам Ресурстарын мобилизациялоону,-Бөлүмгө административдик Кызмат Бөлүмүнүн Штаб-квартирасынын жана Конференциялар-Бөлүмү коомчулук менен Байланыш боюнча Бөлүмү менен Жабдуу, жабдууларды, камдыктарды жана Тейлөө