Юристер Франциянын онлайн!


Жиберүү администрациялык Иштер - Исламдын Уюштуруу маселелери боюнча Билим берүү, Илим жана Маданият (ИСЕСКО


камдыктарды жана Тейлөө

Багыт административдик Иштер-бул түзүлүштапшырылган үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылсын нарын Филиалы ИСЕСКО карата администрациялык деңгээлде мобилизуя бардык зарыл болгон каражаттар ушул максат үчүн Багыт администрациялык Иштер өзүнө төмөнкүдөй Бөлүмдөр:-Бөлүмү менен адам Ресурстарын мобилизациялоону,-Бөлүмгө административдик Кызмат Бөлүмүнүн Штаб-квартирасынын жана Конференциялар-Бөлүмү коомчулук менен Байланыш боюнча Бөлүмү менен Жабдуу.

жабдууларды.