Адвокат

Кабыл алынсын Бардык маалыматты үчүн түшүнө катары иштейт Сот жана билүүгө, качан кайрылууга адвокатка. Качан жана эмнеге кайрылууга адвокатка Кантип жана кайда сотко кайрылууга. Улуттук Кеңеш жана адвокаттардын сизге жардам берет түшүнө Улуттук Кеңеш жана адвокаттардын (CNB) коомдук пайдалуулукка ээ болгон юридикалык жактын статусуна ылайык түзүлгөн мыйзамына 190-1259 менен отуз бир-декабрындагы 1990-жылдын. 1992-жылдан тартып бул мекеме, ал берет, бардык адвокаттар Франциянын. Ал алдым мыйзамынын жараша конкреттүү милдеттерди, алар уюштурууну жөнгө салат, бири-кесип