Аныктоо: кылмыш-жаза Жоопкерчилиги

кылмыш-жаза жоопкерчилигине ишкананын жетекчисинин козголушу мүмкүн, анткени, ал бардык чараларды көрүүгө тийиш камсыз кылуу үчүн зарыл болуп эсептелет, ким катышат материалдык колдонууга четте башкы автордун. Авторлош мүмкүн карабастан, бардык пайда, автор гана эмес, кимде ким жасайт кылмыш, күнөөсү, бирок ошондой эле кимде ким каралган учурларда-бул кимде ким билип туруп, же жардам помог даярдоого же кылмышты аткаруу. Ошондой эле сообщник, ошол, ал белекке, убадаларды, коркунуч, тартиби