Муниципалдык салыктар

Жер салыгы, көп белгилүү катары»муниципалдык салыктар»болуп негизги булагы болуп кирешелердин шаарынын квебек. Ал турат негизинен бири-салыктын башкы алардын тарифтер белгиленет үчүн ар бир имараттардын жараша пландаштырылган чыгымдардын. Бул көрсөткүчтөр менен аныкталат жыл сайын Шаардын бюджети кабыл алынган шаардык кеңеш бир айдын ичинде декабрындагы-жылдын, мурунку жылы сөз болгон. Шаары эле салат кызмат көрсөтүүлөрүнө баа түзүү, суу түтүгүнүн, канализация жана башкаруу калдык материалдардын. Эсеп салыктар болот жөнөтүлүшү почта аркылуу ар бир жылдын башында (аягында-январындагы) ээлеринин катталган ролун баалоо. Эсеп, салыктар, сакталып, алты жыл ош Шаарында, Эрежеге ылайык сактоо жөнүндө Мыйзам архивдерде (RLRQ, chap.-21 1) Сиз көчүрмөлөрүн алууга сиздин эсептерин, салыктарды сайт аркылуу,