Эсепти ачууга юридикалык жактын — Эссе

Банктык эсеп болушу мүмкүн катары аныкталган таблица же документ бухгалтердик эсепке алуу кредиттер жана карыздар, өз ара банкира жана анын кардардын (статья 493 кодексинин соода). Ошентип, бул документ бухгалтердик эсепке алуу, ал көз аракеттер кардар менен болгон мамилелерде кредиттик уюм. Андай эмес, бул банктык операцияларды болуп саналат менен жөнгө салынат бир жана ошол эле жалпы эсеп. Практика банктык билет ар кандай эсептик жазуу жаратылышты, кесинди көз конкреттүү эрежелерди: учурдагы эсебине депозит жана кээ бир атайын эсептерин камтыган аманат эсептери, бир нече эсептердин жана эсептердин ээлеринин бир нече. Саны банктык эсептерди кыйла көбөйгөн, бир нече жыл бою таасиринин натыйжасында экономикалык жана